How to share your LastPass subscription ?

säkerhet

The sharing of this service is done by invitation. No sharing of credentials is needed.

For the owner :

On the LastPass homepage, click on "Manage Family", you will be redirected to a new page ("LastPass Families" ).

How to share your Lastpass subscription ?

Click on "Add a family member":

How to share your Lastpass subscription ?

Enter the e-mail address of your co-subscriber and fill in the other information requested.

How to share your Lastpass subscription ?

Finally, Click on "Invite" to add your co-subscriber.

For the co-subscriber :

You must have received an invitation by email. Click on the invitation and follow the instructions.

And now you can fully enjoy LastPass features !

LastPass, erbjudanden som kan delas

Typ av delning

Länkdelning

Antal platser

6 Maximalt antal användare

Vill du dela den här prenumerationen?

Spliiit är samprenumerationslösningen som kommer att göra din plånbok bra!