How to share your McAfee subscription ?

bezpečnosť

So you use Spliiit to share your McAfee account? 

In this article, we'll give you the best practices to adopt so that everything goes smoothly.

How to do it:

For the owner:

To begin, log in to your McAfee account:

How to share your McAfee subscription ?

On the dashboard, click on send link

How to share your McAfee subscription ?

Enter the e-mail address of your co-subscriber

How to share your Mcafee subscription ?

How to share your Mcafee subscription ?

For the co-subscriber:

Here is the email you will receive

How to share your Mcafee subscription  ?

You will then be invited to download McAfee.

How to share your Mcafee subscription  ?

This is it, your are sharing your account 👍🏻!

McAfee, ponuky, ktoré je možné zdieľať

Typ zdieľania

Zdieľanie odkazov

Počet miest

10 Maximálny počet používateľov

Chcete zdieľať toto predplatné?

Spliiit je riešenie spoločného predplatného, ktoré vašej peňaženke urobí dobre!