How do I share an Avast subscription?

bezpečnosť

So you use Spliiit to share your Avast account? In this article, we will give you the best practices to adopt so that everything goes smoothly.

Important : We would like to remind you that our service works on the basis of kindness and trust between owner and subscriber. We therefore ask you to please respect Spliiit's T&Cs in order to benefit from the best possible experience.

You can share your Avast account with up to 9 people.

The sharing of your Avast account is then done by invitation.

Here is your shared account 👍🏻!

Avast, ponuky, ktoré je možné zdieľať

Typ zdieľania

Zdieľanie odkazov

Počet miest

30 Maximálny počet používateľov
  • Avast Prémiové zabezpečenie

  • Avast Jeden

  • Avast Jedna rodina

Chcete zdieľať toto predplatné?

Spliiit je riešenie spoločného predplatného, ktoré vašej peňaženke urobí dobre!