How to share your Ivacy VPN subscription ?

bezpečnosť

So you use Spliiit to share your IVACY VPN account?

In this article, we are going to give you the best practices to adopt so that everything goes smoothly.

Important ❗ : The sharing of your IVACY VPN account is done through credentials sharing, so we advise you to use a password dedicated to it! Indeed, by communicating your password, you give de facto access to the administration of your IVACY VPN subscription.

Method :

You can share your IVACY VPN account with up to 5 people.

Account sharing is done with the account credentials, you just have to communicate them to your co-subscribers.

Your account is ready to be shared!

Ivacy, ponuky, ktoré je možné zdieľať

Typ zdieľania

Zdieľanie hesla

Počet miest

10 Maximálny počet používateľov
  • Ivacy VPN 1 mesiac

  • Ivacy VPN 1 rok

Chcete zdieľať toto predplatné?

Spliiit je riešenie spoločného predplatného, ktoré vašej peňaženke urobí dobre!