How to share your Astrill VPN subscription ?

bezpieczeństwo

So you use Spliiit to share your Astrill VPN account? 

In this article, we are going to give you the best practices to adopt so everything goes smoothly.

Important ❗ : Sharing your Astrill VPN account is done through sharing credentials, so we advise you to use a dedicated password to it! Indeed, by communicating your password, you give de facto access to the administration of your Astrill VPN subscription.

Method : Account sharing is then done by the sharing of the account credentials.

That's it, your account is shared 👍🏻!

AstrillVPN, oferty, które można udostępniać

Rodzaj udostępniania

Udostępnianie hasła

Liczba miejsc

5 Maksymalna liczba użytkowników

Chcesz udostępnić tę subskrypcję?

Spliiit to rozwiązanie w ramach wspólnej subskrypcji, które dobrze zrobi Twój portfel!